Sayfalar

13 Ocak 2011 Perşembe

Ukrayna-Türkiye İlişkileri


Ukrayna; Avrupa’ya yakınlığı, pazar büyüklüğü, geniş ve verimli toprakları, zengin maden ve kömür kaynakları, mevcut uluslararası kuralların daha iyi işliyor olması, orta vadede iş potansiyelinin yüksekliği, hızlı özelleştirmeler, gelişmiş sanayi altyapısı ve yetişmiş işgücüyle büyük önem taşımaktadır.

50 milyon tüketici ile yabancı girişimcilere cazip yatırım imkânları sunan Ukrayna’ya yatırımların %50’sini ABD, Almanya, Rusya ve İngiltere gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları toplamı 8.35 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ülkede kişi başına düsen doğrudan yabancı yatırım miktarı ise 175 dolardır. 2004 yılında 6,6 milyar dolara ulaşmış bulunmakta ve hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Eski SSCB ve Baltık ülkelerinin çoğu ile serbest ticaret anlaşmaları bulunan Ukrayna; 1994 yılında AB ile Ortaklık ve Yardımlaşma Anlaşması imzalayarak en çok kayırılan ülke statüsü kazanmıştır.

Rusya Ukraynanın en büyük dış ticaret ortağıdır. Savunma sanayi ve alt sektörleri oldukça gelişmiş bir düzeydedir.Ukraynada çalışan işgücünün Yüzde 20'sini savunma sanayi sektörü istihdam etmektedir. Gıda ve hafif sanayi üretiminde ise yapılan yeni yatırımlarla birlikte son iki yıldır önemli artış gözlenmektedir.

Türkiye ve Ukrayna’nın sahip olduğu kaynaklar ve sektörler itibariyle bakıldığında her iki ülkenin de birbirini tamamlayıcı unsurlara sahip olduğu ve Bu itibarla, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliği için potansiyel bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine ulaşmada ve dünya ekonomisine entegre olmada Türkiye, Ukrayna için avantajlı bir işbirliği sahası ve ticaret ortağı konumundadır. Her iki ülkede KEİK üyesidir. Özel sektörün payının yüzde 50’leri aştığı ve gıda, ambalaj sektörleriyle ilgili olarak ciddi bir yatırım potansiyeline sahip Ukrayna, yanı başımızda bulunması sebebiyle birçok ihracat kolaylıkları içermektedir.Eğitim için Ukraynaya gittiğinizde kafanızda ticari fikirlerde belirecektir Simferepoldeki görvlimizle yapacağınız Lokal şehir turunda şehrin ekonomisi ilede alakalı bilgi alabileceksiniz...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder